Magyarország zászló

2024.07.13. szombat

Szolnoki MÁV FC induló

Search

2024.07.13. szombat

Magyarország zászló

Szolnoki MÁV FC induló

Search

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC

Játék, Élmény, Siker

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő adatai

Név:             Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft

Székhely:     5000 Szolnok, Napsugár út 34.

Adószam:    23058815-2-16

E-mail:         info@mavutanpotlas.hu

Weboldal:    www.szolnokimavutanpotlas.hu/

 

Adatkezelés célja:

Az adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlappal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

 

Honlap látogatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő semmilyen az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne. Honlapunkat (www.szolnokimavutanpotlas.hu) tehát személyes adatai felfedésé nélkül használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása. Amikor honlapunkat használja az érintett, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az érintett internet-szolgáltatójának neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az érintett IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható.

A honlapra látogatással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

Adatbiztonság

A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC csak és kizárólag abban az esetben tárolja az Ön személyes adatait (pl.: név, lakcím, email cím), amennyiben Ön azt önként adta meg nekünk.

A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A felhasználó kérelmezheti a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC -nél, mint adatkezelőnél, hogy

  1. a) tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC sérelmesnek tartott eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), az eljárás ellen panasszal élhet az alábbi hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság

Cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:      06-1-391-1400

Fax:             06-1-391-1410

E-mail:       ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

TISZAVIRÁG Aréna bérlése:

Tóth Zoltán: +36 30 / 981-3304